Dom

Co należy wiedzieć o naprawie betonu

image

Przed zatrudnieniem wykonawcy do wymiany betonu w domu i wokół niego, ceniony dostawca wyjaśnia, jak powiedzieć, kiedy wymiana jest rzeczywiście potrzebne.

Na tym stale poruszającym się kawałku skorupy ziemskiej, na którym wszyscy żyjemy, istnieją dwa jasne fakty dotyczące naszego betonu: jest szary i pęka. Poniższe informacje odnoszą się w szczególności do naprawy pęknięć na powierzchniach, na które ma być nałożona nakładka. Rozważane są nakładki modyfikowane polimerami na beton, płytki, kamień, żywice epoksydowe i inne produkty do twardych powierzchni, które przylegają do naprawianej powierzchni.

Kiedy większość z nas widzi pęknięcie w betonie, natychmiast zakładamy, że beton jest uszkodzony i nie może być naprawiony lub że mamy problem konstrukcyjny, który może być naprawiony tylko przez usunięcie i zastąpienie. To właśnie ten podświadomy proces myślenia konsumentów powoduje, że wiele firm zajmujących się usuwaniem i wymianą betonu podejmuje działania.

Co powoduje pęknięcia w betonie
Pęknięcia w betonie mogą być wynikiem różnych warunków, bezpośrednio lub pośrednio związanych z podłożem lub warunkami panującymi na budowie, projektem mieszanki, nadmiernym nawadnianiem powierzchni podczas układania, niewłaściwym rozmieszczeniem stali lub zbrojenia, nieodpowiednim przygotowaniem podłoża oraz niewłaściwym zaprojektowaniem złącza. Inne, bardziej złożone i zaangażowane przyczyny pęknięć w betonie są możliwe i w większości przypadków mogą być zdiagnozowane przez wykwalifikowanego pracownika betonu.

Zanim przejdziemy do sedna dyskusji, najpierw omówmy fakt, że jeden rozmiar dla wszystkich receptę na naprawę pęknięć nie powinno przesłonić pierwotną przyczynę pęknięcia. Dlatego przed zaleceniem odpowiedniej metody naprawy należy rozważyć pierwotną przyczynę i, jeśli to możliwe, usunąć ją.

Różne rodzaje pęknięć betonu
Istnieje kilka różnych rodzajów pęknięć w betonie. Jest to ważne, ponieważ każdy rodzaj pęknięcia wymaga innej naprawy. Poniżej przedstawiono rodzaje pęknięć i odpowiednie naprawy dla każdego pęknięcia.

Pierwszy typ pęknięcia to pęknięcie "kontrolne" lub skurczowe. Pęknięcia skurczowe są łatwe do zidentyfikowania i wykrycia, ponieważ zazwyczaj są nieciągłe i występują tylko na powierzchni betonu. Większość pęknięć skurczowych ma szerokość około jednej szesnastej cala i nie są one zwykle uważane za wady betonu, ponieważ wszystkie betony kurczą się nieznacznie podczas początkowego okresu zwilżania.

Naprawa takich pęknięć przed instalacją nakładki nie jest zazwyczaj wymagana, chociaż zalecam instalację membrany chroniącej przed pęknięciami jako środka bezpieczeństwa, aby chronić nakładkę przed potencjalnym odbiciem.

Drugi rodzaj pęknięć w betonie nazywa się "strukturalne pęknięcia". Pęknięcia strukturalne są również określane jako pęknięcia osiadania, pęknięcia przemieszczeniowe i pęknięcia naprężeniowe, w zależności od obszaru kraju. Przyczyny powstawania pęknięć osadowych mogą być różne, ale zazwyczaj są związane z przygotowaniem gruntu do zalewania lub z przemieszczaniem się gruntu.

Pęknięcia strukturalne są zazwyczaj ciągłe i przechodzą z jednej strony betonu na drugą. Bardzo ważne jest, aby zauważyć, że chociaż wynik nie jest gwarantowany, ten rodzaj pęknięcia zwykle wymaga iniekcji epoksydów strukturalnych.

Laik często mylnie sądzi, że proces ten ma na celu uzdrowienie betonu z powrotem do normalności. Chociaż zastrzyk epoksydowy może wydawać się wiązać beton razem, nie jest to główna inicjatywa. Epoksyd (po utwardzeniu) działa jak płynna poduszka, która wiąże pęknięcie lub zapobiega jego przesunięciu do wewnątrz, skutecznie zapobiegając zamknięciu pęknięcia z dodatkowym ruchem. Po wstrzyknięciu pęknięcia, nad obszarem naprawy należy zainstalować membranę odporną na uderzenia, aby zapobiec przekazywaniu odbitej energii.

Trzeci typ pęknięcia, który jest najmniej podatny na powyższe metody naprawy jest "przemieszczone pęknięcie strukturalne". Przemieszczone pęknięcie strukturalne to takie, w którym istnieje zwiększona powierzchnia po obu stronach pęknięcia.

Również określane jako "screwed-up crack", przemieszczone pęknięcie porusza się nie tylko w i na zewnątrz, ale także w górę iw dół. W tym przypadku pęknięcie nie funkcjonuje ze względu na ruch w górę i w dół oraz naprężenia ścinające spowodowane ruchem, co sprawia, że zastosowanie membrany przeciwpękaniowej jest bezużyteczne. Zamiast tego, miejscowe usunięcie i zastąpienie uszkodzonego obszaru jest jedyną skuteczną zalecaną metodą naprawy.

Przed podjęciem decyzji, aby uniknąć nadmiernych kosztów i pozornie nieocenione przestoje podczas usuwania i wymiany, mieć uszkodzony obszar oceniane przez kompetentnego specjalisty betonu, który zna fakty o postępowaniu z pęknięć i oceny stanu betonu.