Monitoring IP

Doradztwo, sprzęt i montaż – wszystko w naszej firmie

Mamy sposoby na wandali i złodziei

Specyfikacje techniczne oraz parametry użytkowania występują najczęściej przy każdym urządzeniu. Dzięki nim nowy użytkownik wie jak należy obchodzić się z danym przedmiotem i w jakich warunkach najlepiej się sprawdza. Taka też specyfikacja, występuje w przypadku kamer. Jest to o tyle ważne gdyż nie wszystkie kamery sprawdzają się w warunkach montażu ich poza pomieszczeniami. Możne się wydawać, że to czy kamera jest umieszczona na zewnątrz, czy też wewnątrz budynku, nie ma dla nie j żadnego znaczenia, jednak odgrywa to bardzo ważną rolę. W przypadku zewnętrznych powierzchni budynków, mamy do czynienia nie tylko z inną temperaturą. Bardzo często w grę wchodzą dodatkowo takie czynniki jak opady deszczu oraz śniegu. W takich warunkach, nie tylko kamery, ale również i inne urządzenia są narażone na próby uszkodzenia. Pamiętajmy więc, że kamera ma chronić przed takimi właśnie sytuacjami lub tez przynajmniej pomagać w ich uniknięciu.

Kamery i ich obudowy cechują się zróżnicowaną odpornością zarówno na czynniki takie jak uszkodzenia, działonie pyłów i obecność wody. Podczas kiedy jedne kamery są takiej ochrony praktycznie pozbawione, inne są na tyle wytrzymałe, że określa się je mianem kamer wandaloodpornych. Co jednak ważne praktycznie w każdym zakresie mamy do wyboru szereg modeli, które rejestrują obraz oraz dźwięk w wysokiej jakości. Różnią się one między innymi wielkością oraz wyglądem zewnętrznym. Pozwala to na ich montaż w wybranych miejscach. Mniej lub też bardziej widoczne już tylko swoją obecnością mogą zniechęcić do podejmowania działań mających na celu uszkodzenie mienia bądź też rozpoczęcie bójki.

Najmniej odporne kamery, sprawdzają się więc w pomieszczeniach, w biurach, domach i wszędzie tam gdzie zewnętrzne warunki atmosferyczne oraz ewentualność zalania kamery wodą, praktycznie nie występują. Wpływ, na jakość przekazywanego obrazu oraz żywotność samej kamery, ma wpływ bowiem między innymi ewentualna woda (również para wodna, kąt padania kropli i ewentualny czas zanurzenia w wodzie). Bardziej odporne kamery skutecznie działają w innych miejscach, gdzie zagrożenie jest znacznie większe.